Zápis bude probíhat v ředitelně školy v pátek 19. dubna 2024 v době od 9:30 do 14:30 a  26. dubna 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. V případě zájmu přineste s sebou rodný list dítěte, doporučení pedagogicko – psychologické poradny, případně SPC a občanský průkaz zákonného zástupce. Více informací k zápisu poskytne Mgr. Dana Staňková, ředitelka školy, tel. 725 557 648. Je možné domluvit i náhradní termín zápisu.

Kritéria pro přijetí: Doporučení PPP či SPC

Počet volných míst:10