Projekty ZŠ

Šablony

Šablony SŠ a ZŠ Tišnov OP JAK

Manažer projektu 
• Mgr. Dana Staňková

Škola realizuje následující aktivity:

  •  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní výuka žáků v ZŠ

 

Centrum metodické podpory pro základní školy

Konzultant: Mgr. Dana Staňková

Metodičky centra: 
Mgr. Dana Staňková – tel. 725 557 648

Mgr. Marcela Přikrylová – tel. 736 142 216 

Mgr. Petra Zapletalová – tel. 725 557 662

Centrum poskytuje své služby učitelům a asistentům pedagoga základním školám, které vzdělávají děti s mentálním postižením. V rámci činnosti centra probíhají konzultace přímo ve školách, je možné navštívit výuku v naší škole. Metodičky v rámci své práce vytváření materiály pro vzdělávání těchto dětí.

K projektu jsou spuštěny webové stránky.

Metodické materiály CMP Tišnov

Projekt Šance pro všechny v naší základní škole (Implementace reformy 3.2.2 NPO)

V rámci projektu v naší škole funguje pro žáky snídaňový klub, z dotace jsou žákům uhrazeny příspěvky na školní aktivity – plavání, škola v přírodě.

PROP

Národní plán obnovy – digitalizujeme školu

V rámci dotace jsou pro potřeby žáků pořizovány pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti.