ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

zakladni_skola_a_stredni_skola_tisnov_vzchovne_poradenstvi_a_prevence_zakladni_skola

Výchovná poradkyně pro ZŠ : Mgr. Jana Bártlová

Konzultační hodiny:
Pondělí 13:05 – 13:30
(případně po telefonické domluvě na tel. čísle 725 557 691)

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Vladimíra Černochová

Konzultační hodiny:
Středa 13:15 – 13:45
(případně po telefonické domluvě na tel. čísle 725 557 640)

Kontaktní osoba pro PPP a SPC: Mgr. Dana Staňková

tel. 725 557 648
email: stankova@skolatisnov.cz

Školní psycholožka: Mgr. Alena Šešulková

tel. 724 753 437
email: sesulkova@skolatisnov.cz
Od 1. 9. 2021 v naší základní škole působí školní psycholožka. Pracuje s dětmi ve třídách, věnuje se i individuální práci s našimi žáky.