Zaměstnanci školy

 

Seznam učitelů

Mgr. Staňková Dana
zástupce ředitele školy
metodik ICT, CMP
Tel.:725 557 648                                                  stankova@skolatisnov.cz

Mgr. Bártlová Jana
výchovný poradce pro ZŠ
Tel.: 725 557 691                   bartlova@skolatisnov.cz

Mgr. Černochová Vladimíra
metodik prevence pro ZŠ
třídnictví VI. (5., 6., 7.) třída
Tel.: 725 557 640   cernochova@skolatisnov.cz

Mgr. Makešová Petra
metodik CMP                                třídnictví I. (1., 2., 4.) třída          Tel.:725 557 662      makesova@skolatisnov.cz

Mgr. Veronika Běličová
učitelka ZŠ                                    třídnictví VIII. (4., 5., 7,. 8.) třída  Tel.:737 544 428          veronika.belicova@skolatisnov.cz 

Mgr. Přikrylová Marcela        učitelka ZŠ                          třídnictví: III. (3., 4., 9.)                Tel.: 736 142 216      prikrylova@skolatisnov.cz

Mgr. Martin Jurman
učitel ZŠ                                        třídnictví IX. (6., 7., 9.) třída        Tel.:725 557 635          martin.jurman@skolatisnov.cz 

Asistenti pedagoga
Pojerová Iveta, Medková Ladislava,    Novotná Pavlína, Kvasnicová Petra, Hanáková Markéta

Konzultační hodiny učitelů ZŠ jsou po předchozí telefonické domluvě možné kdykoliv.