Zaměstnanci školy

 

Seznam učitelů

Mgr. Staňková Dana
zástupce ředitele školy
metodik ICT, CMP
Tel.:725 557 648                                                  stankova@skolatisnov.cz

Mgr. Bártlová Jana
výchovný poradce pro ZŠ
třídnictví IX. (8., 9.) třída
Tel.: 725 557 691                   bartlova@skolatisnov.cz

Mgr. Černochová Vladimíra
metodik prevence pro ZŠ
třídnictví IV. (2., 3., 4., 5., 6.) třída
Tel.: 725 557 640   cernochova@skolatisnov.cz

Mgr. Makešová Petra
metodik CMP                                          třídnictví VIII. (3., 7., 8., 10.) třída                Tel.:725 557 662      makesova@skolatisnov.cz

Mgr. Přikrylová Marcela                   učitelka ZŠ                                                     Tel.: 736 142 216 

prikrylova@skolatisnov.cz

Mgr. Martin Jurman
učitel ZŠ                                                               třídnictví VI. (1., 6.) třída                                 Tel.:725 557 635          martin.jurman@skolatisnov.cz 

Bc. Linda Blažková
asistent pedagoga

Běličová Veronika
asistent pedagoga

Kvasnicová Petra
asistent pedagoga

Pojerová Iveta
asistent pedagoga

Konzultační hodiny učitelů ZŠ jsou po předchozí telefonické domluvě možné kdykoliv.