Zaměstnanci školy

 

Seznam učitelů

Mgr. Zapletalová Petra
zástupce ředitele školy
třídnictví I. třída
Tel.:725 557 662                                                  zapletalova@skolatisnov.cz

Mgr. Přikrylová Marcela
výchovný poradce pro ZŠ                     třídnictví IV.A (4., 5.)                                    Tel.: 736 142 216                  prikrylova@skolatisnov.cz

Mgr. Černochová Vladimíra
metodik prevence pro ZŠ
třídnictví VII. (6., 7., 8.) třída
Tel.: 725 557 640   cernochova@skolatisnov.cz

Mgr. Skrejvalová Martina
učitelka ZŠ                                              třídnictví IV. (2., 3., 4.) třída                      Tel.:7                        skrejvalova@skolatisnov.cz

Mgr. Veronika Běličová
učitelka ZŠ                                             třídnictví IX. (5., 6., 8,. 9.) třída               Tel.:737 544 428          veronika.belicova@skolatisnov.cz 

Mgr. Martin Jurman
učitel ZŠ                                                  třídnictví VIII. (5., 6., 7., 8.) třída            Tel.:725 557 635          martin.jurman@skolatisnov.cz 

Mgr. Drusová Lenka
učitelka ZŠ, logoped                                  Tel.:7                                    drusova@skolatisnov.cz

Mgr. Dvořáčková Zuzana
učitelka ZŠ                                                        Tel.:737 544 428          dvorackova@skolatisnov.cz 

 Mgr. Bártlová Jana                             učitelka ZŠ                                                          Tel.: 725 557 691        bartlova@skolatisnov.cz

Asistenti pedagoga
Doušková Zuzana, Hanáková Markéta, Klíčová Barbora, Kvasnicová Petra, Medková Ladislava,  Novotná Pavlína  , Pojerová Iveta,   

Konzultační hodiny učitelů ZŠ jsou po předchozí telefonické domluvě možné kdykoliv.