V případě zájmu o plnění školní docházky v naší základní škole je možný přestup Vašeho syna i dcery během celého školního roku, není nutné vyčkávat na 1. září, kdy začíná nový školní rok. Volná místa jsou k dispozici, aktuální situaci je třeba řešit předem, aktuální informace poskytne Mgr. Dana Staňková, tel. 725 557 648 nebo email stankova@skolatisnov.cz.

V současné době přijímáme k plnění školní docházky žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. do 9. třídy. Žáci se vzdělávají dle ŠVP zpracovaných pro základní školu a základní školu speciální. Ve škole působí tým speciálních pedagogů, školní psycholožky.